น้ำผลไม้ปั่น

 
 

                       น้ำผลไม้ปั่น คือ เครื่องดื่มทำขึ้นโดยการปั่นผลไม้กับน้ำเชื่อมและน้ำแข็งให้ละเอียดอาจเติมน้ำด้วยก็ได้ ที่พบเห็นทั่วไปมักจะเป็นน้ำส้มและน้ำมะนาว นอกนั้นเป็นผลไม้ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น น้ำมะเขือเทศ น้ำสับปะรด น้ำกล้วยหอม น้ำละมุดและ น้ำแตงโม เป็นต้น

ประโยชน์
                        นอกจากจะดื่มเพื่อคลายความกระหายน้ำแล้ว ยังให้คุณค่าทางอาหารแก่บุคคลทุกวัย และช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย กล่าวคือ :
 • ให้ไวตามิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต้านทานให้แก่ร่างกาย
 • ให้เกลือแร่ จำพวกแคลเซี่ยมและเหล็ก ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ
 • ให้พลังงานจากน้ำตาล
 • สนับสนุนการนำผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยไม่ปล่อยทิ้งเสียเปล่า

อันตรายจากการบริโภค
                      ดังได้กล่าวมาแล้วว่า น้ำผลไม้ปั่น ทำจากผลไม้ น้ำเชื่อมและน้ำแข็งหากไม่ระวังในการเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดและเอาใจใส่ขั้นตอนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ย่อมทำให้คุณภาพของเครื่องดื่มชนิดนี้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้ เพราะ
 • มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ติดมากับผลไม้
 • มียีสต์ หรือ รา ซึ่งมาจากน้ำเชื่อม
 • มีเชื้อโรคทางเดินอาหารติดมากับน้ำแข็ง ซึ่งทำให้อาการอาหารเป็นพิษ ได้แก่ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน ได้

ข้อแนะนำ
 1. เลือกซื้อผลไม้ที่สด ไม่มีรอยถลอก ช้ำ หรือเน่า
 2. ล้างผลไม้ให้สะอาด แล้วเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ให้พ้นจากฝุ่นละอองและแมลงวัน
 3. น้ำเชื่อมที่ใช้ควรต้มให้เดือด และเตรียมขึ้นสำหรับผลิตจำหน่ายแต่ละวัน
 4. น้ำแข็งบดที่นำมาใช้ควรบรรจุในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิดและมีช้อนตัก
 5. เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ควรล้างให้สะอาด ภายหลังการปั่นทุกครั้ง
 6. ผู้ผลิตจำหน่ายควรมีสุขภาพดี และไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคผิวหนัง หวัด ไอ จาม และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เป็นต้น
 7. บริเวณที่ตั้งจำหน่าย ต้องไม่มีแมลงวันชุกชุม และฝุ่น
 8. น้ำที่ใช้เติมลงในขณะปั่น ต้องเป็นน้ำสะอาดที่เหมาะสมจะบริโภค
 9. ควรล้างแก้วที่ใช้บรรจุจำหน่ายให้สะอาด แล้วคว่ำเก็บในที่แห้งสะอาดและมิดชิด
 10. ไม่ควรเติมสารเคมีอื่นใดลงไปอีก ไม่ว่าจะเป็นสีเพื่อให้สวยสะดุดตา สารกันบูดและสารให้ความหวานแทนน้ำตาล เช่น ซัคคาริน เพราะสารดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะสีและซัคคารินนั้น เคยมีรายงานแล้วว่าทำให้หนูทดลองเป็นมะเร็วได้
                       หากผู้ผลิตจำหน่ายจะได้ระมัดระวังขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตให้ถูกต้องแล้ว น้ำผลไม้ปั่นจะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีราคาถูกและให้คุณค่าทางอาหารแก่ร่างกายของบุคคลทุกวัย

 

กลับเมนูหลัก