หน้าหลัก สมัครสมาชิก

ค้นหาประกาศ

   
 
 
 
หน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหาร
    สำนักงานเลขานุการกรม
    กองแผนงานและวิชาการ
หน่วยงานการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
    สถาบันวิจัยสมุนไพร
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
หน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
    สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
    สถาบันชีววัตถุ
    สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
    สำนักยาและวัตถุเสพติด
    สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
หน่วยงานรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฎิบัติการ
    สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง
หน่วยงานบริการอื่นๆ
    ศูนย์รวมบริการ

 

 

 

 
 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/แผนงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552
แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย
ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่

สถิติผู้เข้าชม

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2591-1707ต่อ99017,99081 โทรสาร 0-25911707