Bureau of Drug and Narcotic

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
(Thai Herbal Pharmacopoeia)

thpเป็นตำรายาที่รวบรวมข้อกำหนดและข้อมูลอื่นๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแต่ละชนิด และเป็นตำรายามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เล่มที่ 1 และ 2 (Thai Herbal Pharmacopoeia volume I, volume II) และฉบับเพิ่มเติม (Supplement) ได้รับรองในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุ ตำรายา พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ. ศ. 2549 (คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 112 ง  วันที่ 20 ตุลาคม 2549) โดยมีภาพขาวดำและภาพสีประกอบแสดงลักษณะต้นไม้ เนื้อเยื่อและผงของยาสมุนไพร เนื้อหาจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

 • เล่มที่ 1 (volume I) ประกอบด้วยสมุนไพร 11 ชนิด ได้แก่ บอระเพ็ด ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทะลาย กะเพราแดง ขมิ้นชัน มะแว้งเครือ ไพล พริกไทยดำ พริกไทยล่อน สวาด และ ตานหม่อน และวิธีทดสอบ 76 เรื่อง
 • เล่มที่ 2 (volume II) ประกอบด้วยสมุนไพร 10 ชนิด ได้แก่ ใบมะกรูด ผิวมะกรูด กระเทียม ดีปลี สมอไทย สมอพิเภก ว่านน้ำ หมากสง มะขามป้อม และพลู และวิธีทดสอบ 72 เรื่อง
 • ฉบับเพิ่มเติม ปี 2547 (Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004) ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ บัวบก ขมิ้นอ้อย และ ยาเตรียม 3 ตำรับ ยาชงชุมเห็ดเทศ ยาแคปซูลฟ้าทะลาย และยาแคปซูลขมิ้นชัน และวิธีทดสอบ 40 เรื่อง
 • เล่มที่ 3 (volume III) ประกอบด้วยสมุนไพร 11 ชนิด ได้แก่ ชุมเห็ดไทย ขมิ้นเครือ กระชายดำ เทียนแดง เทียนดำ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนเกล็ดหอย เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี และหญ้าหนวดแมว
 • ฉบับเพิ่มเติม ปี 2554 (Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2011)
  ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ใบช้าพลูและพญายอ รวมทั้ง Dissolution ของยาแคปซูล ขมิ้นชันและเกณฑ์การยอมรับทางจุลชีววิทยาสำหรับยาเตรียมสมุนไพร
 • เล่มที่ 4 (volume IV) ประกอบด้วยสมุนไพร 10 ชนิด ได้แก่ ใบรางจืด บุนนาค จันทน์แดง จันทน์ขาว เกสรบัวหลวง ลักจั่น เพชรสังฆาต พิกุล เทียนสัตตบุษย์ เทียนตากบ
 • Thai Herbal Pharmacopoeia 2016 เป็นตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย มีจำนวน 659 หน้า จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรจำนวน 62 มอโนกราฟ (monograph) และภาคผนวกที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพต้นไม้ ภาพตัดขวาง TLC
  โครมาโตแกรมโดยตำรายานี้เป็นฉบับรวมเล่มโดยรวมมอโนกราฟที่มีใน THP volume I, II, III, IV และ Supplements จำนวน 49 มอโนกราฟและเพิ่มเติมมอโนกราฟใหม่จำนวน 13 มอโนกราฟได้แก่ โกฐเชียง โกฐสอ ขิง เนื้อในฝักคูน หม่อน เถาวัลย์เปรียง สารสกัดแห้งเถาวัลย์เปรียง พริกขี้หนู ยาเจลพริก หอม กระเจี๊ยบแดง มะระขี้นก และ Capsicum oleoresin รวม 62 มอโนกราฟ ทั้งนี้ THP 2016 ได้จัดทำขึ้นเนื่องใน โอกาสพิเศษเพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  ผู้สนใจในกรณีที่เป็นหน่วยงานรัฐให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้
  ถ้ามีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120 หรือติดต่อที่ QR code นี้

 • Thai herbal pharmacopoeia 2016 (Content)
 • Thai herbal pharmacopoeia Volume IV (Content)
 • Thai herbal pharmacopoeia Volume III (Content)
 • Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2011(contents)
 • ตัวอย่าง โมโนกราฟของ สมอภิเภก [PDF]

การสั่งซื้อตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
  (Thai Herbal Pharmacopoeia)
 1. สามารถสั่งซื้อและชำระเงินได้ที่ ศูนย์รวมบริการ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-9510000 ต่อ 99120 โดยระบุเลข order no. ที่สั่งซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำส่งตำรายาได้อย่างถูกต้อง โดยท่านสามารถรอรับได้ ที่ศูนย์รวมบริการ

เอกสารการประชุมเสวนาเรื่อง "นานาทัศนะจากผู้ใช้ THP"

การจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย นำเสนอวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Untitled Document

Bureau of Drug and Narcotic
2nd building, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
88/7 Tiwanon Rd., Muang, Nonthaburi 11000, Thailand
Tel. +662 951 0000 ext 99117 or 99156, Fax. +662 580 5733 Copyright 2015

First page / Analysis / Thai Pharmacopoeia / Proficiency testing / Test kit / Newsletter / Quality Assurance / Reseach / Knowledge / Performance / Organization / CIO