ปรับขนาดตัวอักษร - ก + ก กลับค่าเดิม

  • 2 ต.ค.60 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.กมล ฝอยหิรัญ

  • 2 ต.ค.60 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.กมล ฝอยหิรัญ

  • 2 ต.ค.60 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.กมล ฝอยหิรัญ

  • 2 ต.ค.60 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.กมล ฝอยหิรัญ

  • 15 พ.ย.60 KM-กิจกรรมการนำเสนอความรู้ Tacit knowledge ครั้งที่1
ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH ค้นหาในหน่วยงาน
 
 
ข่าวสารราชการ
 
ส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : กระทรวงสาธารณสุข : สำนักโรคติดต่อทั่วไป : สำนักระบาดวิทยา : กรมควบคุมโรค : Site map
 
ติดต่อ ศูนย์วิทยาศาสตรการแพทย์ที่10 อุบลราชธานี เลขที่ 82 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 045-312230-3 แฟกซ์ 045-312-234
Regional Medical Science Center 10th No.82 Thanon Khlang Awut , Kham Yai, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani 34000, Thailand
rmscubon@gmail.com

วันที่ปรัปรุง 24 พ.ย 60


Back to Top